Miljødirektoratet har besluttet at det ikke skal åpnes for å felle brunbjørn under lisensjakt i nord, innenfor region 7 og […]