Bestanden av ærfugl har falt med 75 prosent i Vestland de siste 20 årene. Arten er oppført på den norske […]

KILDEStatsforvalteren i Vestland