Norsk polarinstitutt mener at et varmere klima med mindre havis er en av årsakene til at det for isbjørnen er […]