Etter at avisen Dagens Næringsliv har avslørt at myndighetene finner avvik i ni av ti tilfeller når de kontrollerer landets settefiskanlegg, har både Miljødirektoratet og regjeringen valset en storaksjon for å få bukt med problemene.

Langs norskekysten finnes det rundt 230 settefiskanlegg som produserer smolt for oppdrettsindustrien. En nylig rapport fra DN avslører at en tredel av disse anleggene aldri har hatt tilsyn fra myndighetene. Når tilsyn faktisk utføres, oppdages det avvik i ni av ti tilfeller. Avsløringen har ført til kraftige reaksjoner fra politikere og miljøorganisasjoner.

Statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Kjersti Bjørnstad, annonserer nå en landsomfattende tilsynsaksjon rettet spesielt mot disse anleggene.

Sjømat Norge, bransjeorganisasjonen for sjømatnæringen, ønsker tilsynet velkommen og peker på at de fleste oppdrettsanlegg har strenge miljøkrav.

Generalsekretær i WWF, Karoline Andaur, kaller situasjonen «rystende» overfor DN, og uttrykker bekymring for konsekvensene for norske fjorder.

– Det er rystende lesning. At fôr, slam og fiskeavføring kan renne rett ut i Norges største naturperler i årevis uten at det blir oppdaget og stanset er smått utrolig, sier generalsekretær i Verdens naturfond (WWF), Karoline Andaur.

– Rene og vakre fjorder er sentralt i markedsføringen av Norge utenlands. Turistindustrien kan prise seg lykkelig over at det var DN og ikke New York Times som tok på seg dykkerdrakt og dokumenterte avføring, slam og fiskefôr under vannflaten, sier Greenpeace-leder Frode Pleym til avisen.