Planlegger ny økning innen fiskeoppdrett

Vil justere kapasiteten for lakseoppdrett.