Skotteteina er ifølge Havforskningsinstituttet verstingen blant havets spøkelser.

Foto: Arnbjørg Aagesen / Havforskningsinstituttet

Forskere ved Havforskningsinstituttet (HI) har samarbeidet med frivillige dykkere fra hele Norge for å undersøke omfanget av spøkelsesfiske, der fiskeredskaper fortsetter å fiske etter at de har gått tapt og blir liggende på havbunnen.

Dykkerne har rapportert om 12.101 fiskeredskaper de har plukket opp mellom juni 2015 og juni 2020.

Resultatene viser at skotteteina er den største synderen, med høy fangsteffektivitet og mange som bruker den.

Garn, ruser, leppefiskteiner og sammenleggbare teiner var også gjengangere. Det hyppigste offeret var taskekrabbe, men også hummer og torsk ble ofte funnet fanget i teinene, melder Havforskningsinstituttet.