Broileren «Ross 308» er hurtigvoksende, og har flere etiske spørsmål rundt produksjonen.