Klima- og miljødepartementet vil be om at retten avholder et rettsmøte.