Grane kommune i Nordland ønsker å opprette et nasjonalparksenter, knyttet til kommunens to nasjonalparker.