Kan kun tillate felling av bjørn når det oppstår en akutt skadesituasjon.