Miljødirektoratet ber vanlige folk om hjelp i kampen mot havnespy.

Det melder Statsforvalteren i Vestland, som opplyser at det viktigste er å sjekke båt og utstyr jevnlig. Målet er å hindre begroing av havnespy, og anbefaler å smøre båten med maling som hindrer begroing før båten settes ut.

Den fremmede arten havnespy etablerer seg som store tepper på havbunnen. Der fortrenger den andre arter, og kan få alvorlige konsekvenser for norske kystområder og marine næringer.

Selv om kartleggingen er i gang har myndighetene ikke full kontroll på alle områder arten finnes.