– Så lenge bestandene av ulv, jerv, gaupe og bjørn holdes rundt bestandsmålene, vil disse artene forbli henholdsvis kritisk eller sterkt truet på rødlista for arter.