NOAH, som deltar på FNs miljøtoppmøte «Stockholm+50», mener at det er absurd å lytte til klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

NOAH deltar på konferansen, og reagerer på at konkrete tiltak for vern av natur og dyr underkommuniseres.

– Det er sjokkerende at konkrete tiltak for vern av natur og ville dyr knapt nevnes i de fleste talene. Vår egen klima- og miljøminister Espen Barth Eide sa under sitt innlegg på dagens konferanse at vi må ta mer hensyn til biodiversitet, og mer hensyn til skogene våre. For oss blir dette absurd å lytte til, når vi vet at de konkrete tiltakene regjeringen gjør er tiltak mot dyr og natur. Norge holder truede arter nede med vilje, og har nå gjort tiltak som hindrer skogvern, sier leder i NOAH, Siri Martinsen.

Unnvikende politikere

NOAH viser til at miljøtoppmøtet både handler om klimakrise og naturkrise, og forurensingsbyrden på naturen.

– Til tross for at FNs faglige paneler og forskere er helt tydelige på viktigheten av plantebasert mat, er politikerne på konferansen gjennomgående unnvikende til det faktum at det å legge om verdens matsystemer fra dyrebasert produksjon til plantebasert, er blant de aller mest effektive tiltakene for å redusere klimagassutslipp, sier Martinsen.

Hun mener dette særlig gjelder i rike land som Norge. Miljøminister Barth Eide nevnte i sin tale ifølge henne at også landbrukssektoren må gjennomgå en gjennomgripende endring, og brukte i sin tale uttrykket «put your money where your mouth is».

– Men på hjemmebane har regjeringen nettopp gitt de største kjøttsubsidiene noensinne til landbruket – spesielt har produsenter av rødt kjøtt fått store bevilgninger, mens «satsingen» på grøntproduksjonen blir minimal i forhold. Dette er stikk i strid med FNs råd om skifte i subsidier mot klima- og naturvennlig produksjon. Det er mulig regjeringen «setter penger bak ordene sine» hvis de mener løftene overfor kjøttindustrien – men det settes ikke én krone bak de ordene de ytrer i internasjonale miljøfora, sier Martinsen.