NOAH fikk inn over 80.000 underskrifter til støtte for deres syn knyttet til at regjeringen er i ferd med å bli ferdig med innstilling til ny hundelov.

HOAH mener at loven skal ta hensyn til hunders egenverdi. De 80.377 signaturer for ny hundelov overleveres Mat- og Landbruksdepartementet onsdag klokka elleve om formiddagen.

I følge en pressemelding fra NOAH opplyser de at organisasjonen i snart 20 år har arbeidet for en ny hundelov som tar hensyn til hundens adferd og egenverdi. Etter gjennomslag i Stortinget allerede i 2017, har arbeidet nå resultert i at Mat- og landbruksdepartementet er i ferd med å ferdigstille en ny lov. Lovforslaget har vært gjennom høring, og i innspurten overleverer NOAH nå signaturer for å vise at mange har forventninger til at loven skal sette en stopp for den triste avlivingspolitikken den nåværende loven har medført.

– Det har vært en lang kamp for å få hundeloven endret. Allerede da den ble vedtatt i 2003, advarte NOAH om at hunder med helt normal adferd kunne risikere å bli avlivet vilkårlig. Etter mange triste skjebner og flere fortvilende rettssaker, har vi nå fått utkast til ny lov. Nå er det viktig at Mat- og landbruksdepartementet lytter til innspillene de har fått, og sørger for at den nye loven ivaretar hunders rettsvern på best mulig måte. Man får ikke et tryggere samfunn ved å avlive flest mulig hunder, men ved å sørge for at kunnskap om hund øker, uttaler veterinær Siri Martinsen i NOAH.

NOAH og de over 80.000 som har signert for hunders rettigheter venter nå spent på resultatet av lovprosessen, ifølge pressemeldingen:

– NOAH så en helt klar bedring i lovforslaget som ble lagt frem. Men det var fortsatt viktige punkter som måtte ryddes opp i. Det er for eksempelviktig at avgjørelse om å ta livet av hunder ikke tas uten en vurdering av fagfolk som har kunnskap om hunders adferd. Det er svært mange nordmenn som har engasjert seg i saker om urettmessig avliving av hunder, og det er en stor forventning fra samfunnet om at vi i fremtiden skal slippe å se at hunder fratas livet for situasjoner som enhver hund kunne ha risikert å komme i, sier Martinsen i pressemeldingen.