40 millioner kroner skal fordeles til elektriske hurtigbåter for å kutte klimagasser