40 millioner kroner skal fordeles til elektriske hurtigbåter for å kutte klimagasser og omstilling til hurtigbåter uten utslipp.

Pengene skal fordeles på prosjekter i disse fylkene: Vestland, Troms og Finnmark, Rogaland og Trøndelag, heter det i en pressemelding fra Miljødirekoratet.

Rundt 80 hurtigbåter er en del av kollektivtrafikken i fylkeskommunene. De er viktige for transportsystemet langs kysten, men er også energikrevende. Hurtigbåter bruker tradisjonelt mye drivstoff og har høye utslipp per passasjerkilometer, sammenlignet med andre transportformer.

– Norge må redusere utslipp av klimagasser i alle sektorer på land og sjø for å nå klimamålene. Det er flott å se stort engasjement for å få hurtigbåter uten utslipp. Hurtigbåtprogrammet gir viktig drahjelp i fylkenes arbeid, sier avdelingsdirektør Siri Sorteberg i Miljødirektoratet.