Når markene blir tørrere, gir det bedre vekstforhold.