Nøkkeltaltakene er elektrifisering og karbonfangst og -lagring.