BirdLife Norge har nylig oppdatert Bernkonvensjonen med informasjon om de negative konsekvensene Haram vindkraftverk har på fugleliv og verneområder.