Regjeringen foreslår at en del av inntektene fra vindkraftproduksjon skal gå til lokale formål som natur og reindrift.