Regjeringen ønsker å utvide bruken av villreinfondet ved å inkludere flere sektorer i finansieringen.