Regjeringen strammer inn reglene for hvem som kan forsette å forurense.