Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) har kommet med sterke innspill til forslaget om å omdanne Opplysningsvesenets fond (OVF) til et aksjeselskap.