Mattilsynet advarer om alvorlige konsekvenser dersom afrikansk svinepest når Norge, og vil skyte alle villsvin på grensa.

Veterinær Carl Andreas Grøntvedt, fagansvarlig for svin ved Veterinærinstituttet, beskriver denne sykdommen som en av de mest alvorlige svinesykdommene i verden.

Den 6. september ble det bekreftet at afrikansk svinepest hadde blitt oppdaget i et dødt villsvin i Fagersta, omtrent 17 mil nordvest for Stockholm i Sverige. Dette er de første tilfellene i Norden. Sykdommen kan smitte mellom villsvin og tamsvin, og den er dødelig for de smittede dyrene.

Konsekvensene av et utbrudd i Norge vil være betydelige. Andre land vil sannsynligvis begrense importen av norske svineprodukter, og det vil bli innført strenge tiltak for å hindre spredning.

I Sverige har de allerede slaktet svinebesetninger innenfor smittesonen som et forebyggende tiltak. I tillegg påvirkes næringslivet og friluftslivet, med restriksjoner på skogsdrift og sopp- og bærplukking.

For å hindre spredning oppfordrer Mattilsynet jegere til å skyte villsvin, melder NRK. Arten betraktes som en uønsket fremmed art i Norge. Viltforsker Inger Maren Rivrud ved Norsk institutt for naturforskning støtter denne innsatsen for å begrense bestanden av villsvin.

Norges Bondelag er også bekymret for situasjonen og mener at reduksjonen av villsvinbestanden er nøkkelen for å redusere risikoen.

Det svenske jordbruksverket har opprettet en smittesone på nesten tusen kvadratkilometer i nabolandet, og kunnskapen om villsvinbestanden og deres bevegelser er avgjørende for å styrke beredskapen.

Selv om villsvin hovedsakelig finnes i Østfold, er de blitt observert så langt nord som Trøndelag. Afrikansk svinepest har vist seg å være vanskelig å utrydde, og kun to land i Europa har lykkes med dette, Belgia og Tsjekkia, gjennom omfattende tiltak.