NOHA mener kommunenes ordning ned skuddpremie bør avlives.