Det internasjonale Naturpanelet, IPBES, er det fremste vitenskapelige globale organet som sammenstiller og presenterer den globale vitenskapelige ekspertisen på miljøfeltet.

Forsker Håkon Stokland ved Norsk institutt for naturforkning (NINA) blir hovedforfatter i Naturpanelets utredning om de gjennomgripende samfunnsendringene som er nødvendige for å løse naturkrisa.

– Vi må se på hvordan vi organiserer samfunnet vårt. Det er der vi må begynne å tenke endringer, sier NINA-forsker Håkon Stokland, som blir en av hovedforfatterne av en treårig utredning av temaet gjennomgripende endringer, i regi av Naturpanelet.

Ifølge NINA trekker både Naturpanelet og Klimapanelet fram begrepet gjennomgripende endringer som en nødvendig nøkkel for å løse de to sammenvevde krisene; naturkrisen og klimakrisen.

Mest sannsynlig blir dette også et sentralt tema i arbeidet med den nye naturavtalen som verdens miljøministre skal bli enige om.

– Det dreier seg om grunnleggende endringer i organiseringen av samfunnet og det større systemet, slik at naturen kan bli vektlagt på en helt annen måte enn i dag. For eksempel må vi se på hvorfor politiske prosesser og beslutninger i dag ofte ikke evner å ta hensyn til stemmene som verdsetter natur, og hvordan sektorer som i dag jobber mot separate mål kan bli mer samkjørte, sier Stokland i forbindelse med jobben han skal gjøre.

Som et «FNs Klimapanel eller IPCC for naturen», involveres tusenvis av verdens beste forskere i naturpanelet til å utarbeide sammenstillinger av kunnskaps og synteser som adresserer noen av våre største miljøutfordringer, melder NINA. Rapportene skal danne grunnlaget for en politikk og samfunnsutvikling som ivaretar både klima- og miljøhensyn, og NINA bidrar inn i arbeidet. 

Etablert i 2012 og med sterk forankring i FN, har Naturpanelet (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Sevices, IPBES) produsert 9 viktige utredninger

KILDENINA