Verken forskere eller andre kjenner til hvor mye plast vi bruker i Norge.

Forskere jobber nå med å skaffe en grundig oversikt over plastforbruket i Norge. Resultatet av forskningen vil bli en åpen database som gir informasjon om all plast som brukes i landet.

Selv om vi i dag bruker en lang rekke produkter med plast i seg, har vi lite kunnskap om hvor mye plast vi faktisk bruker og hvor mye avfall som produseres. Forskerteamet, ledet av SINTEF-forsker Shraddha Mehta, jobber derfor med å skaffe en grundig oversikt over dette.

Ønsker oversikt

Målet med prosjektet, som heter Plasticene, er å få en oversikt over hvor mye og hva slags type plast som brukes, samt hva som blir til avfall. Dette vil være til stor hjelp for forskere, avfallsselskaper, politikere, industrielle designere og produsenter. Oversikten vil også legge til rette for utforming av sirkulære forretningsmodeller som vil bidra til mer bærekraftig plastforbruk, ifølge Mehta som jobber med såkalte polymermaterialer.

Prosjektet kommer som en del av en global avtale mot plastforurensing som trer i kraft i utgangen av 2024. Avtalen vil føre til at alle verdens land må forplikte seg til nye regler for produksjon og bruk av plast. Med den nye databasen vil Norge være bedre rustet til å oppfylle kravene i den globale avtalen og bidra til å redusere plastforurensning.

Saken har vært omtalt i gemini.no Du kan lese mer om prosjektet på https://www.ntnu.no/plasticene.

Prosjektet

Prosjekt ledet av forskere ved NTNU som har som mål å skape en åpen database som gir en grundig oversikt over plastforbruket i Norge. Prosjektet skal gi informasjon om hvor mye plast som brukes, hvilken type plast som brukes, og hva som blir til avfall.

Resultatene fra databasen vil være til hjelp for andre forskere, avfallsselskaper, politikere, industrielle designere og produsenter for å utforme mer bærekraftig plastbruk.

Prosjektet støttes av European Research Council (ERC) og er en del av en global avtale mot plastforurensing som vil kreve nye regler for produksjon og bruk av plast i alle land fra 2024.