NOAH – for dyrs rettigheter har sendt et brev til Miljødirektoratet med spørsmål om hvilket forvaltningsorgan som har myndighet til å fatte vedtak om lisensfelling av ulv.