En ulvejeger som deltok under lisensjakta på ulv i Aurskog-Høland kommune i januar, løsnet fire skudd mot en ulv på 77 meters avstand. Ulvejegeren bommet på alle skuddene. En annen jeger bommet på to skudd fra bare 19 meters avstand.

Det viser skuddplasskontroller som Fauna.no har fått innsyn i fra Miljødirektoratet og Statens naturoppsyn. I det aktuelle tilfellet måtte jegermakkeren på samme tidspunkt skyte tre skudd, og traff med alle – på 37 meters avstand. Det ble med andre ord fyrt av syv skudd mot ulven før den falt død om etter å ha løpt 35 meter.

Rapportene omfatter fire tilfeller der ulven ble påskutt og der ulven til slutt ble drept. I to av tilfellene sviktet jegern fullstendig og bommet på ulven. Det vil si at ved 50 prosent av disse fire forsøkene, bommet én av jegerne i 50 prosent av tilfellene under første løsning av skudd mot ulvene.

– abonnement –
<

Ule med ulvene?

Abonnér på Fauna.no!

>

Bommet på 77 meter

I det tilfellet der jegeren bommet med fire skudd, var skuddavstanden på 77 meter til ulven. I et annet tilfelle var avstanden til ulven hele 89 meter, og da ble det også bom, men det ble kun avfyrt ett skudd i dette tilfellet. I begge tilfellene der ulvejegeren bommet, viser det seg at ulven var i spranget.

I et annet tilfelle med en avstand mellom ulvejeger og ulven på 75 meter, traff jegeren med begge skuddene.

Traff ikke på 19 meter

I et fjerde forsøk på felling av ulv fyrte ulvejegeren av to skudd på 19 meter hold. Begge skuddene bommet ulvejegeren på, selv om ulven gikk rolig. En halvtimes tid senere klarte begge jegerne å sette ett skudd hver i ulvekroppen, med en avstand på henholdsvis 38 og 11 meters avstand mens ulven var i spranget.

Kun i ett av de fire fellingsforsøkene sto ulven som ble påskutt helt i ro. I fem av åtte påskytinger var ulven i spranget, mens den i to andre tilfeller gikk rolig. I begge de tilfellene jegerne bommet, gikk ulven 90 grader i forhold til ulven. Det vil si at hele sida på dyrene var helt eksponert mot jegeren, i motsetning til om ulven går på skrå i terrenget.

I tabellen under betyr «bevegelse» hvordan ulven oppførte seg under skudd. «Fluktavstand» betyr avstanden fra der ulven ble skutt til der den ble funnet.

Dato:Klokkeslett:Skudd:Treff:Skuddavstand:Bevegelse:Fluktavstand:
05.01.2417:002275 meterSto i ro20 meter21.01.2417:504077 meterSprang
21.01.2417:503335 meterGikk rolig25 meter20.01.2419:351089 meterSprang
20.01.2419:501131 meterSprang31 meter20.01.2418:252019 meterGikk rolig
20.01.2418:501138 meterSprang46 meter
20.01.2418:501111 meterSprang46 meter
Tabellen over viser fire tilfeller der ulver til slutt ble skutt under lisensfelling i Aurskog-Høland i januar 2024. Bildet under viser skuddplasskontrollen fra et skjema til Statens naturoppsyn, der jegeren løsnet fire skudd og bommet på alle.
Fellingsskjema for ulvejakt, Statens naturoppsyn.