LEDER Norsk reindrift er mer enn en næringsvei; den er en bærebjelke i samisk kultur og tradisjon, men i skyggen […]