På fuglefjellet på Svarthamaren var snøpetrellen nesten helt borte det ene året. Nå er de tilbake.

Svarthamaren i Antarktis har vært kjent for å ha den største kolonien med arten snøpetrellen i verden. Men i fjor var det tomt for fugler på fjellet, bortsett fra noen få snøpetreller og nesten ingen sørjoar. Nå er fuglene tilbake, men i færre antall enn tidligere.

Forskere tror at fuglene kom til fjellområdene som vanlig da hekkesesongen for snøpetrellen startet i fjor, men at det ekstreme været i form av mange kraftige stormer i området i desember 2021 førte til at fuglene ble slitne og ga opp. Dette har forskerne Steen, Sébastien Descamps, Joanna Sulich og flere andre nå publisert en vitenskapelig artikkel om i tidsskriftet «Current Biology«.

Artikkelen beskriver det som skjedde som svært uvanlig. Det skjer sjelden at stormer utrydder hele kolonier. En serie med stormer, med ekstrem vindstyrke kombinert med kraftig snøfall, gjorde det ulevelig ved hekkeplassene. Fuglene returnerte derfor tilbake til Sørishavet, ifølge forskerne. Men nå er Snøpetrellen altså tilbake.

Det er NRK som først skriver om saken.