Det ene året var det borte, det andre var de tilbake, snøpetrellen.