Det kalles «Nordens Paris», ishavsbyen Tromsø, som i sine tidligere år faktisk hadde «isbjørn i enga». Nå er tromsøværingene hørt, og ifølge en meningsmåling har et flertall sett seg lei på alle måkene som terroriserer byen.

  • Dette er en meningsartikkel. Den gir uttrykk for Faunas holdning. Faunas redaktør svarer for innlegget

At en kystby i nord ikke skal kunne tåle litt måkeskrik, er nordlendingene ulikt. Alle som har flyttet inn til byen, er vant med disse skrikene. Det samme gjelder for Hammerfest kommune, som i fjor ble dømt i tingretten for ulovlig fjerning av krykkjer på takene i byen.

Det er mange påstander om årsakene til at ulike måkearter trekker inn til byene. En plausibel årsak er skapt av samfunnet selv. Da minken ble importert fra USA for å oppdrettes i Norge til bli flotte minkskinn, var det få, om noen, som tenkte på at den kunne slippe ut i naturen. Det gjorde den, og dette er fortsatt et problem som ingen har klart å gjøre noe særlig med.

Les mer: Forskerens anbefaling for mating av måker.

I stedet for å sutre om måker, bør innbyggerne i ishavsbyene heller forsøke å gjøre noe med problemet mink. Dette er en akt som er uønsket i landet, men som ingen gjør noe med. Noen hevder at det er umulig å gjøre noe også. Minken kommer bare tilbake igjen.

På Nordlandskysten har Statens naturoppsyn drevet systematisk desimering av mink. De svir av uønsket vegetasjon som hindrer måkene i å hekke, men som også skjuler minkens reder. På den måten ønsker man å oppnå at naturlige fuglearter igjen skal etablere seg i sine opprinnelige områder, spesielt i vernede områder.

Les mer: NOAH med måkeappell til pressen

Tromsøs befolkning og kommunen, burde heller finne fram til de gamle hekkeområdene for måkene. Der kan de sette ut minkfeller i hundrevis i god tid før minkene gjennomfører sin årlige familieforøkning. Gjennom langvarig målsetting om desimering av minken, kan de gamle hekkeplassene igjen bli attraktive områder for måkene. Spørsmålet er om de vil flytte fra byen, når vi mennesker gir dem så mye gratis – både i form av beskyttelse og maten beboerne i nord og andre steder ikke engang orker å legge i søppeldunken.

Enkelte hevder at utfordringen med måker i byene blant annet har sin årsak i at det er lite mat i havet for fuglene. Dersom dette er tilfelle, bør myndighetene sørge for at årsakene til at det er lite mat i havet oppdages, og at man gjør noe med dette. Da vil måkene flytte hjem.

Les mer: Dette kan du gjøre for måker i byen

Ellers blir det blant annet i Oslo spekulert i om måkene i hovedstaden bidrar til å holde rottebestanden nede. Det skjer når måkene stjeler byens fastfood – det vil si søppel – fra rottene. Her kan man jo velge, og mange vil nok velge måkene framfor rottene. Men det spørsmålet ble ikke stilt i undersøkelsen fra meningsmålingsinstituttet.

Selvfølgelig er det lite moro for barn som spiser pølse med brød å bli frarøvet dette fra av en aggressiv fiskemåke eller hettemåke på Aker Brygge. Dette kan også løses, til en viss grad, ved å bruke et smart og kjent triks. Og det er å spenne opp fiskesnører der problemet er størst.

Les mer: Måker i byen har kommet for å bli

Er det noe måkene misliker, så er det oppspente fiskesnører. Da får de ikke til å fly dit byboerne helst ikke vil ha dem – som ved uterestauranten. Dette har man sett på magne små steder langs kysten, og må kunne adopteres av byene også.

En annen sak som folk og byer bør merke seg, er at byens aktiviteter også kan være positiv til enkelte måkearter. En av dem er sildemåken, som tidligere var fåtallig. Nå hekke den på takene i Stavanger, og får seg mat på fortauene i Oslo. Det må kunne sies å være en vinn-vinn-situasjon for denne arten, og byene, som får brukt sitt miljø- og naturengasjement på et positiv måte.