Feller for å ta pukkellaks i lakseelvene viste seg å være svært effektive i Finnmark.

En imponerende innsats har blitt gjort i Øst-Finnmark for å beskytte norske laksestammer fra pukkellaks. Det var Miljødirektoratet og Statsforvalteren i Troms og Finnmark som i sommer finansierte driften av ti pukkellaksfeller i elver i Varanger. Resultatene viser at disse fellene nesten tok all pukkellaks i de aktuelle elvene.

Nesten null

Eirik Frøiland, seniorrådgiver i Miljødirektoratet, kommenterer de oppsiktsvekkende resultatene:

– Å finne nesten null pukkellaks ovenfor fellene i enkelte elver i Varanger viser at det er mulig å stoppe pukkellaksen, sier han.

For å beskytte den norske laksebestanden mot utkonkurrering av pukkellaks, ble det satt inn tiltak i omtrent 30 elver i Finnmark denne sommeren. Frivillige organisasjoner har også bidratt ved å fjerne pukkellaks i 60 andre elver lenger vest.

Dykkeundersøkelser er nå utført på oversiden av fellene i 10 elver i Varanger i Øst-Finnmark. Resultatene viser at det var få pukkellaks som klarte å komme seg forbi fellene, selv om rundt 100.000 pukkellaks forsøkte å komme opp for å gyte i disse elvene.

I 7 av 10 elver ble det funnet færre enn 200 pukkellaks ovenfor fellene, og i tre av disse elvene ble det funnet færre enn fem pukkellaks som hadde unnsluppet.

Takknemlig for innsatsen

Anne Fløgstad Smeland, seksjonsleder hos Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, er takknemlig for innsatsen til alle som har bidratt til uttak av pukkellaksen.

– Alle som har bidratt i uttakene har grunn til å være fornøyde, og vi er svært takknemlige for innsatsen.

Disse slapp forbi

Vesterelva i Aust-Finnmark var den elven som hadde flest pukkellaks på oversiden av fellene, med 1600 registrerte. Vesterelva har også tidligere vært en av elvene med høyest pukkellaksforekomst i Norge. Imidlertid har en imponerende innsats fra Nesseby Herreds Jeger- og fiskarforening resultert i uttak av hele 28.901 pukkellaks i Vesterelva, og bare omtrent fire prosent klarte å komme seg forbi fellene.

Selv om noen pukkellaks klarte å omgå fellene ved å grave seg gjennom leire i elvebredden eller presse seg gjennom spilene i fellene når de kom i tusenvis samtidig, har resultatene vært svært lovende.

240.000 stoppet

Denne sommeren har det blitt gjort en stor innsats for å begrense mengden uønsket pukkellaks. Totalt har 240.000 pukkellaks blitt stoppet fra å ta seg opp i elvene i Troms og Finnmark. I tillegg er det foreløpig ukjente antall pukkellaks blitt tatt ut i sjølaksefiske med kilenot.

Elvene blir nå undersøkt for å fastslå hvor mange som klarte å komme seg forbi garn, nøter og fiskefeller. Foreløpige resultater indikerer at fellene i Varanger har vært svært effektive. En rapport med tellingene ventes senere i høst, og denne vil dekke elver i hele Troms og Finnmark fylke.

I Grense Jakobselv, der det ikke er gjennomført tiltak, økte antallet observerte pukkellaks fra 5.603 for to år siden til 12.280 i år. Det totale antallet pukkellaks i denne elven er sannsynligvis mye høyere. Grensen mot Russland går gjennom elva, og tallene viser bare det som kan observeres fra norsk side.

Eirik Frøiland påpekte at situasjonen i Grense Jakobselv viser hvordan det ville sett ut i alle elver hvis det ikke hadde vært satt opp feller.