BirdLife Norge mener at fugleinfluensa har sin opprinnelse fra fjærfehold.

Fugleinfluensa, som har sin opprinnelse i fjærfehold i Asia, truer nå ulike fuglearter langs kysten. Sykdommen har allerede gjort stor skade på fjørfebesetninger globalt, med millioner av kyllinger slaktet og destruert. Situasjonen for arten krykkje har forverret seg drastisk, og den kan bli kritisk truet. Det melder BirdLife Norge, som har laget et notat om saken.

De høypatogene variantene, som smitter lett og ofte med dødelig utfall, er nå blitt et året rundt-problem for fuglene. De sprer seg også i tette hekkekolonier, og arter som allerede er truet, dør i stort antall.

Bør redusere antall fjærkre

BirdLife International understreker at å redusere antallet fjærfe og revurdere måten vi produserer mat på, er essensielt for å bekjempe spredningen. Norge må utarbeide en oppdatert strategi, og det må jobbes raskt og effektivt for å fjerne døde fugler fra naturen og forhindre ytterligere smittespredning.

Begynte i Guangdong i Kina

Fugleinfluensas historie begynte i Guangdong i Kina sommeren 1996, og spredte seg først til ville fugler i 2002. Fra 2005 oppsto et paradigmeskifte med et stort utbrudd i Kina, og viruset har siden nådd Øst-Europa, Afrika, Europa, Asia, Canada, og USA. De siste to årene har viruset hatt en drastisk økning i antall tilfeller globalt og har også smittet pattedyr som sel, rev, mink, sjøløve, delfin, bjørn, og oter.

Må beskytte fugleområder

FN, CMS (Bonn-konvensjonen), BirdLife International, og flere har laget en ny rapport med klare anbefalinger til verdens myndigheter. Å styrke økosystemene og beskytte viktige fugleområder er viktig for å begrense skadevirkningene for truede arter. Dette er en pressende global utfordring som krever koordinerte tiltak.