Mattilsynet har påvist Newcastlesyke i et privat duehold i Sør-Odal i Innlandet.

Mattilsynet har innført restriksjoner i et område rundt dueholdet for å hindre videre smittespredning. Dette er det første tilfellet av påvist Newcastlesyke i Innlandet.

Newcastlesyke er en svært smittsom sykdom som fører til alvorlig sykdom og død hos smittede fugler. Smitterisiko til mennesker vurderes som svært lav.

Mattilsynet har innført en vernesone (3 km) og overvåkingssone (10 km) rundt gården hvor smitten er påvist i Sør-Odal for å hindre videre smittespredning.

Fugleholdere må melde fra til Mattilsynet dersom de mistenker smitte og alle duene i dyreholdet vil bli avlivet. Det er viktig at alle med fugler nå går gjennom smittevernet i eget dyrehold og unngår direkte og indirekte kontakt med ville fugler, melderMattilsynet.