En stor andel av de kontrollerte produktene viste seg å inneholde forbudte stoffer.