Miljødirektoratet har avdekket at en av fem kontrollerte produkter i Europa inneholdt forbudte stoffer og var ulovlige å selge.