Naturvernforbundet er glad for at regjeringen har lyttet, og nå gir ekstra støtte til bedrifter som gjennomfører energikartlegging og tiltak som reduserer energiforbruket.

Det er helt nødvendig, og må følges opp med økt strømsparestøtte til husholdningene, mener forbundet.

– Det er godt og riktig at strømstøtten til næringslivet koples tydelig til energikartlegging og grunnleggende sparetiltak, og at det settes utbytteforbud. Dette prinsippet bør videreføres også overfor kommuner og husholdninger, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Naturvernforbundet har lenge etterlyst en satsing på energieffektivisering og -sparing. Det er den raskeste, billigste, minst konfliktfylte og mest miljøvennlige måten å bidra til løsninger på energikrisen. Brukes det penger på tiltak som etterisolering, vinduer, styringssystemer, solceller og varmepumper, gir det lavere strømregninger for all fremtid.

På mandag samles Stortinget til ekstraordinært møte om strømsituasjonen. Naturvernforbundet krever da en satsing på energieffektivisering og -sparing også for husholdninger.

Næringsministeren viste til at det er sendt brev med oppfordring til offentlige innkjøpere om å reforhandle avtaler. Her bør det også inn insitamenter for energieffektivisering.