Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) tar saken om lisensjakt på ulv opp med klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.