Statskogs nylige tellinger viser positive tegn for rypebestandene i nordlige områder, men fra Trøndelag og sørover er situasjonen så bekymringsfull at statsforetaket nå tar drastiske skritt og stenger rypejakten i sine områder. For skogsfugl er bildet mer variert.

Statskog har besluttet å stenge rypejakten i sine områder i Sør-Norge grunnet svake bestandstall. Fra Trøndelag og sørover er utviklingen i rypebestanden så bekymringsfull at jakten ikke kan opprettholdes. Situasjonen er annerledes i nordlige områder, hvor positive tellinger gir mulighet for jakt.

Hvert år analyserer Statskog utviklingen i rype- og skogsfuglbestandene før jaktsesongen starter. Årets tall viser at situasjonen er nedslående for rypejegere i store deler av landet.

– Med et par små unntak er det i år kun områder fra Nordland og nordover som har et rypeoverskudd som kan bære jakt, sier Jo Inge Breisjøberget, fagsjef i Statskog.

Årets situasjon har vært påvirket av redusert mengde naturlig mat til rypekyllingene på grunn av mangel på mus og lemen i Sør-Norge. Dette har økt predasjonen fra smårovdyr som rev, hevder Stasskog.

– I år må vi begrense jakten der rypa er sterkt presset av smårovvilt. Predasjon er den viktigste faktoren bak årets nedgang, opplyser Breisjøberget i Statskog.

Statskog overvåker bestandene nøye langs 3.300 kilometer fordelt på 1500 takstlinjer for å opprettholde en bærekraftig forvaltning. Områdene fra Nordland og nordover viser bedre tall, og jakten kan opprettholdes i tråd med bærekraftige rammer.

For skogsfugl er situasjonen mer variert, og bestandene regulert for å sikre en bærekraftig jakt. Endelige reguleringer for årets jakt vil bli kunngjort i løpet av uken.

Statskog opplyser at de vil refundere jaktkort for områder med stengt jakt. I sesongen 2021/2022 ble det totalt felt 159.300 ryper, 8.810 storfugl og 18.800 orrfugl i Norge. Totalt 44.700 jegere deltok i rypejakten, og antallet skogsfugljegere var estimert til omtrent 20.000.