Fra Nordland og nordover blir det likevel jakt i Statsskogs eiendommer.