Sankelaget søkte om tillatelse, og nå er resultatet klart.