Hemmeligholder dokument knyttet til lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen i 2024.