Miljøforvaltningen jobber for å redusere tap forårsaket av rovvilt og for å erstatte tap av beitedyr til fredet rovvilt. De […]