Investeringer i klimatiltak er langt mer kostnadseffektive enn å reparere skader forårsaket av klimaendringer.