Vi ber imidlertid om at naturverdiene tillegges stor vekt i en tidlig fase.