Arealer forsvinner, men det ville ikke Forskningsrådet bruker penger på.