En lang rekke fuglearter og store mengder av hver art skal fanges inn.