Norges Skogeierforbund kommer med innspill til de kommende stortingsmeldingene om naturmangfold og klima.