– NOAH ser det som svært uetisk og i strid med naturmangfoldloven å jakte på ville dyr mens de yngler. […]