– Det er en skandale at ikke mer er gjort tidligere. Men nå har vi muligheten til å ta et krafttak for å bruke strømmen vår på en mer fornuftig måte.

Naturvernforbundet krever at strømstøtten følges opp med tiltak som gjør at vi kan redusere strømforbruket. 40 milliarder vil bli brukt på strømstøtte til husholdninger i 2022. Dette er 100 ganger mer enn det som brukes på å støtte tiltak for å spare strøm.

– I august ble det gitt nesten tre kroner i støtte for hver kilowattime som ble brukt på Østlandet, i september blir den enda høyere. Gis det tilsvarende sum til etterisolering, vinduer og varmepumper, ville vi ha spart strøm og folk hadde fått lavere strømregninger for all fremtid, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Mandag 19. september samles Stortinget til ekstraordinært møte om strømsituasjonen. Naturvernforbundet krever da en satsing på energieffektivisering og -sparing, som vil være den raskeste, billigste, minst konfliktfylte og mest miljøvennlige måten å bidra til løsninger på energikrisen.

Gulowsen utfordrer nå politikerne til å sette i gang satsningen. Det trengs både et massivt arbeid med å informere og gi råd til forbrukere om hva de bør gjøre, og bedre støtte- og låneordninger for å gjennomføre energitiltak. I tillegg trengs flere virkemidler for å realisere det store potensialet både hos husholdninger, næringsbygg, det offentlige og i industrien.

– Det er en skandale at ikke mer er gjort tidligere. Men nå har vi muligheten til å ta et krafttak for å bruke strømmen vår på en mer fornuftig måte. Strømsparing reduserer behovet for å bygge ut mer vann- og vindkraft, det reduserer regningen til forbrukere og industri og det frigjør kraft som vi trenger til å erstatte fossil energi, for å kutte klimagassutslippene. Et smartere miljøtiltak finnes ikke, sier Gulowsen.

Naturvernforbundet forventer at vi får en rettferdig strømstøtteordning som ivaretar incentivene til sparing og hjelper de som trenger det mest.