Statsforvalteren i Innlandet gir av slag på en søknad om skadefelling av en ulv som er observert i Lillehammer-regionen, men regner med at området vil være fritt for ulv når vinterens kvotejakt er over.